Utorak, 28 Novembra, 2023

Usluge

Rad na fizičko - senzornom razvoju (održavanje fizičkog zdravlja djece, formiranje pravilnog držanja tijela, vladavanje motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje navika tjelesne higijene, samostalno hranjenje, itd).

 • Rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih, integrativnih emocija
 • Rad na podsticanju i njegovanju prirodne radoznalosti djeteta u odnosu na svijet koji ga okružuje
 • Podržavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije djeteta
 • Podsticanje i bogaćenje dječjeg govora
 • Stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz praktične aktivnosti

Mlađa i starija grupa od tri godine do polaska u školu

 • Vaspitno obrazovni rad sa djecom od tri godine do obaveznog predškolskog programa;
 • Pripremni predškolski program;
 • Preventivno zdravstvena zaštita;
 • Razvoj govora (pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje riječnika, kultura govorne komunikacije, slušanje, pamćenje i prepričavanje).
 • Matematički pojmovi kroz igru (raspoređivanje objekata prema određenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa).
 • Fizičko vaspitanje (upoznavanje sopstvenog tijela, razvoj motorike, snage, brzine i okretnosti)
 • Likovno vaspitanje ( vježbanje fine motorike ruku, uočavanje detalja i boja i podsticanje kreativnosti )
 • Upoznavanje prirode i društva ( živi i neživi svijet, svijet životinja, biljaka, prirodne pojave, pojam o vremenu, čovjekovo tijelo, saobraćajno vaspitanje, profesije, životna okolina)

Produženi boravak za školski uzrast

 • Produženi boravak za djecu školskog uzrasta
 • Izvršavanje školskih zadataka i priprema za usmene i pismene školske odgovore.
 • Njegovanje kulture govora (bogaćenje dječijeg riječnika i njegovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikaciju).
 • Razvoj matematičkih pojmova (poređenje i procenjivanje, oblasti, linije, tačke,
 • obrazovanje skupova, brojanje i skupovi)
 • Likovno vaspitanje (crtanje i slikanje )
 • Fizičko vaspitanje (razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene)
 • Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živi svijet, svijet životinja, biljni svijet, čovjek kao pripadnik živog svijeta, čovjek kao društveno biće, rad ljudi, saobraćajno vaspitanje).

Za više informacija kontaktirajte nas:

Posljednje objave

Pratite nas